Ispis
Kategorija: Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika

Posljednjih nekoliko dana na adresu Grada Vukovara pristiglo je puno upita o provođenju Programa inicijative za Vukovar pod nazivom „1000 kompjutera za Vukovar" u organizaciji „Udruge E-grad". Navedena udruga u svom pisanom obraćanju raznim institucijama i tvrtkama koristi grb Grada Vukovara što kod svih upitanih dovodi u pitanje o poveznici sa Gradom Vukovarom. U dopisu se, među ostalim, navodi i da "Pilot provedbom projekta informatizacije tijekom dosadašnjeg perioda, 200-njak osoba je došlo u posjed informatičke opreme, te niz civilnih inicijativa". Gradu Vukovaru stoga dolaze upiti po kojim kriterijima se dijelila navedena informatička oprema kao i popis imena osoba koje su dobile navedenu opremu.

Vezano za upite u svezi dopisa koji je netko primio od udruge „E-grad", u kojem se navodi Program inicijative za Vukovar „1000 kompjutera za Vukovar", odgovaramo slijedeće:

- Grad Vukovar i navedena udruga nemaju nikakvu suradnju,

- Grad Vukovar nije upoznat kada je osnovano tzv. Informatičko vijeće grada Vukovara, tko su članovi vijeća, tko ih je imenovano niti čime se bavi,

- Gradu Vukovaru nije poznato da je ikada dijeljena informatička oprema od strane navedene udruge, po kojim kriterijima niti imenima osoba koje su navodno primile informatičku opremu,

- Gradu Vukovaru nikada nije dostavljen bilo kakav dopis udruge o navedenom predmetu.

S obzirom da udruga E-grad u svojim dopisima i pečatu neovlašteno koristi grb Grada Vukovara bez odobrenja gradonačelnika Grada Vukovara pokrenut je postupak izdavanja Prekršajnog naloga protiv udruge E-grad i odgovorne osobe Domagoja Marenića.