Ispis
Kategorija: Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika

U organizaciji Zadarske županije, 18. travnja 2013. godine, u Impact centru u Zadru održava se Nacionalna koordinacija zaštite i spašavanja županija i gradova u Republici Hrvatskoj.

Na koordinaciji sudjeluje 30 predstavnika županija i gradova te predstavnici UNDP-a. U radu konferencije sudjeluje i zamjenik gradonačelnika Vukovara Željko Pinjuh.