Kategorija: Upravni odjel za društvene djelatnosti

Dana 09., 10. i 11. lipnja 2021. godine u vremenu od 05:00 do 06:30 sati te navečer od 19:00 do 23:00 sata Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. vršiti će tretman suzbijanja komaraca sa zemlje i aviotretman zelenog pojasa oko grada na području grada Vukovara te prigradskih naselja Sotina i Lipovače, kako slijedi:

09. 06. 2021. – tretman s zemlje (Sotin, Mitnica, Centar, Sajmište) navečer 19:00-23:00 sati

10. 06. 2021. - tretman suzbijanja komaraca iz zraka, zeleni pojas oko grada, ujutro 05:00-06:30 sati te tretman sa zemlje (Borovo naselje, Lipovača, Lužac) navečer 19:00-23:00 sati

11. 06. 2021. - tretman suzbijanja komaraca iz zraka, zeleni pojas oko grada, ujutro 05:00-06:30 sati

Prilikom suzbijanja koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.

Ipak, molimo građane koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ostanu u zatvorenom prostoru.

Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti sljedećeg dana, odnosno, kada to bude moguće.

Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice.