Ispis
Kategorija: Upravni odjel za društvene djelatnosti

Dana 11. lipnja 2021. godine u vremenu od 21:00 do 22:00 sata Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. ponoviti će tretman suzbijanja komaraca sa zemlje na području Grada Vukovara - u dijelovima Borova naselja oko Trpinjske ceste, Adici te centru grada.

Prilikom tretmana suzbijanja komaraca koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.

Ipak, molimo građane koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ostanu u zatvorenom prostoru i da zatvore prozore.

Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti slijedećeg dana, odnosno kada to bude moguće.

Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice.