I ove godine Grad Vukovar pravovremeno je počeo s tretiranjem komarca te je sukladno donesenom Programu DDD (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija) od 15. ožujka 2021. godine do danas provedeno 6 larvicidnih tretmana u vodama stajaćicama (svaki u razmaku od 2 tjedna) kojima se umanjuje mogućnost razvoja i razmnožavanja komaraca.

U svrhu suzbijanja komaraca na području grada Vukovara za ovu godinu predviđeno je 13 larvicidnih tretmana komaraca, 6 adulticidnih tretiranja komaraca sa zemlje i 2 adulticidna tretiranja komaraca iz zraka, koji se izvode sukladno preporukama Veterinarske stanice Vukovar.

Za dezinsekciju komaraca Grad Vukovar za 2021. godinu osigurao je 1.247.075,00 kuna.

Podsjetimo da je Grad Vukovar jedina lokalna samouprava Vukovarsko-srijemske županije koja iz godine u godinu sustavno brine o pravovremenom tretiranju komaraca te čini sve potrebno s ciljem rješenja ove problematike, no kako bi se postigao pravi učinak prijeko je potreban i pristup s više točaka te nacionalne razine.