Ispis
Kategorija: Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo

U četvrtak 22. srpnja i petak 23. srpnja u vremenu od 20:00 do 23:00 sata vršiti će se tretmani suzbijanja komaraca sa zemlje na području grada Vukovara.

U četvrtak će se vršiti tretman sa zemlje u centru grada, Adici, Borovu naselju, Lipovači i Lušcu, a u petak u Sotinu, na Mitnici, centru i Sajmištu.

Prilikom tretmana koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.

Građane koji imaju problema sa zdravljem molimo da u vrijeme akcije ostanu u zatvorenome prostoru.

Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti sljedećeg dana, odnosno kada to bude moguće.

Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice.