U Vukovaru posljednjih godina gradski dječji vrtići bilježe stalni i kontinuirani porast upisane djece, posebice jasličke dobi, što dovodi do uvođenja novih odgojnih skupina te novih zapošljavanja odgojitelja te asistenata za djecu s teškoćama u razvoju.

Jednako tako, Grad Vukovar je i dalje jedan od rijetkih gradova u Republici Hrvatskoj koji gotovo uopće nema neupisane djece, a za istaknuti je i kako se cijena vrtića nije mijenjala od 2010. godine.

Povodom početka nove pedagoške godine gradonačelnik Ivan Penava i zamjenik Filip Sušac posjetili su polaznike Dječjih vrtića Vukovar I i II.

„S velikim zadovoljstvom i početkom ove pedagoške godine možemo istaknuti kako bilježimo porast upisane djece u vrtiće, a takav kontinuirani rast je u posljednjih 6 godina rezultirao otvaranjem 9 novih odgojnih skupina u oba vrtića, što je u konačnici popraćeno i novim zapošljavanjima. Grad Vukovar je uvijek isticao brigu o svojim najmlađima te se trudio pedagoški standard držati na visokoj razini, što ćemo nastaviti činiti i u budućnosti.“, rekao je gradonačelnik Penava te podsjetio kako je činjenica da je Dječji vrtić Vukovar I, područni objekt „Leptirić“ dobitnik nagrade Najbolji vrtić u Hrvatskoj, što je dokaz truda, rada, ali i izvrsnih rezultata i prepoznatljivosti i izvan granica Vukovara.

U pedagoškoj godini 2021./2022. u Dječji vrtić Vukovar I i II upisano je ukupno 815 djece, što je u usporedbi s prethodnom pedagoškom godinom kada je bilo upisano 791 dijete, 24 djeteta više.

Broj novoupisane djece u pedagošku godinu 2021./2022. je 190 te je u usporedbi s prethodnom godinom kada je taj broj bio 159, riječ o 31 novoupisanom djetetu više.

Ravnateljice Dječjih vrtića Vukovar I i II, Mirjana Kulić i Marina Latinović ističu zadovoljstvo suradnjom s Gradom Vukovar koji prepoznaje potrebe odgojnih i obrazovnih ustanova te svojih najmlađih sugrađana.

„Dječji vrtić Vukovar I u svojih 28 odgojnih skupina broji 616 upisane djece. I ove godine bilježimo porast upisane djece zbog čega se stvorila potreba za otvaranjem nove skupine za djecu jasličke dobi, u objektu na Mitnici. Za istaknuti je i kako je otvorena i nova skupina za djecu s teškoćama u razvoju za koje svakodnevno brinu stručne osobe, a roditelji za boravak djece u toj skupini ne snose troškove.“, pojasnila je ravnateljica Kulić.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar II Marina Latinović istaknula je kako Dječji vrtić Vukovar II broji 10 odgojnih skupina, a u novu pedagošku godinu ulaze sa 199 upisane djece u redovitom programu te 2 djece u kratkom programu predškole. „I Dječji vrtić Vukovar II može se pohvaliti povećanjem broja upisane djece i otvaranjem nove odgojne skupine. Dvije trećine upisane djece su djeca jasličkog uzrasta, što nas izuzetno raduje jer je to jasan pokazatelj budućnosti Vukovara.“, dodala je ravnateljica Latinović te zahvalila Gradu Vukovaru na izvrsnoj suradnji.

Kontinuirani porast djece upisane u vrtiće je zasigurno jedan od znakova kako je Vukovar mjesto ugodno za življenje, privlačno i za mlađu populaciju koja u ovom gradu planira svoju budućnost, ali je to i rezultat podrške Grada Vukovara kao osnivača, kojemu je briga o djeci i najmlađima uvijek bila prioritet.