Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo

Na temelju provedenog postupka bodovanja, a sukladno kriterijima objavljenima u Javnom pozivu Grada Vukovara za prijavu djece na besplatno ljetovanje u organizaciji Grada Vukovara na otoku Čiovu, objavljujemo rezultate.

I ove godine Grad Vukovar organizirao je besplatno ljetovanje za svoje osnovnoškolce.

Kroz projekt je zaposleno 25 žena koje će brinuti od 150 osoba treće životne dobi.

Već 20 godina u prostorijama HNK Radnički organizira se tradicionalno okupljanje stanovnika južnoga dijela Vukovara pod nazivom Dan Kudeljaraca

Tretman suzbijanja komaraca sa zemlje se odgađa zbog pojačanog vjetra.

Bogatim programom u Vukovaru je obilježen Međunarodni dan Dunava.