Ispis
Kategorija: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

Visoki upravni sud Republike Hrvatske donio je presudu kojom je odbio tužbeni zahtjev tvrtke Čazmatrans Vukovar d.o.o. za poništenje rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Republike Hrvatske (u nastavku DKOM).

Naime, rješenjem DKOM-a odbijena je žalba tvrtke Čazmatrans Vukovar d.o.o. izjavljena na Odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području grada Vukovara, a  kojom je Grad Vukovar kao ekonomski najpovoljniju, odabrao ponudu tvrtke Slavonija Bus d.o.o.

Rješenjem DKOM-a utvrđeno je kako Grad Vukovar odabir ponude tvrtke Slavonija Bus d.o.o. temelji na zakonito provedenom postupku javne nabave, čemu se tvrtka Čazmatrans Vukovar d.o.o. protivi.

Čazmatrans Vukovar d.o.o. svoju tužbu na rješenje DKOM-a temelji na navodima da odabrani ponuditelj, tvrtka Slavonija Bus d.o.o. nije dokazala tehničku sposobnost te da autobusi odabranog ponuditelja nisu prikladni za prijevoz putnika u gradskom prijevozu, što je Visoki upravni sud, temeljem odgovora tuženika (DKOM-a), davatelja koncesije (Grada Vukovara) i odabranog ponuditelja (tvrtke Slavonija Bus d.o.o.) ocijenio kao neosnovano.

Ovakvo rješavanje predmeta jasna je potvrda zakonitosti i transparentnosti rada Gradske uprave Grada Vukovara.