Ispis
Kategorija: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

Gradu Vukovaru odobren je projekt „Čista energija za Vukovar“ za koji je 24. svibnja 2022. s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisan ugovor.

Naime, Grad Vukovar je na poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod nazivom „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije“ Programa „Energija i klimatske promjene“ koji se financira iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. u Republici Hrvatskoj (Sporazum između Europske unije, Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške) prijavio projekt „Čista energija za Vukovar“ koji je odobren te je za isti potpisan ugovor.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.953.813,77 kuna, a bespovratna sredstva iznose 1.636.495,05 HRK odnosno 83,76%.

O odobrenom projektu javnost je izvijestio gradonačelnik Ivan Penava pojasnivši kako je riječ o velikom strateškom projektu za grad Vukovar koji za svoj cilj ima korištenje geotermalnih izvora za dobivanje toplinske energije. „Krajnji cilj projekta, ukoliko rezultati istraživanja to pokažu, je jeftinija toplinska energija za stanare višestambenih objekata na području Vukovara.

Projekt je vrlo zahtjevan, no potencijal je definitivno tu, a njega smo dokazali i ranijim studijama još iz 2017. godine  kada smo radili analizu geotermalnih bušotina gdje smo dobili zaista zadovoljavajuće parametre. Sami geolozi znaju da područje Vukovara pripada Panonskom bazenu koji ima geotermalni potencijal, a od ovih istraživanja očekujemo da nam to dodatno potvrde.“, rekao je Penava.

Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac dodatno je objasnio kako će u sljedeće 2 godine, koliko će projekt trajati, Grad Vukovar provoditi sva istraživanja i ishoditi sve dozvole kako bi se u dogledno vrijeme moglo krenuti i s građevinskim radovima na bušotinama. „Ovo je veliki korak prema naprijed jer se najavljuju i veliki javni pozivi za sufinanciranje samih bušotina i izgradnje takvih sustava, a svjesni smo da je potencijal ogroman. Putem programa „Energija i klimatske promjene“ Grad Vukovar jedini je grad koji je ostvario sredstva za dva projekta – istraživanje geotermalnih izvora i postavljanje solarnih panela.“, rekao je zamjenik Sušac.  

„Izrađivanjem studije o pronalaženju geotermalne vode na području grada Vukovara utvrđeno je da se Vukovar nalazi na rubnom dijelu Panonskog bazena koji je bogat toplom vodom i opravdano je raditi istraživanja kako bi u budućnosti tu toplu vodu koristili za grijanje stambenih prostora. U novom operativnom programu Europske unije u prvom planu je sufinanciranje zelenih i pametnih projekata te je Grad Vukovar u tome prepoznao velike mogućnosti.“, dodao je viši savjetnik za energetsku učinkovitost Branko Knežević te rekao kako je plan projekta raditi maksimalna istraživanja u što bližim dijelovima toplane na Olajnici i Borovu naselju. „Nakon istraživanja ćemo biti informiraniji po pitanju mogućnosti iskorištavanja geotermalnih izvora. Rezultati projekta zasigurno će donijeti velike benefite za cijeli grad Vukovar i njegovu zajednicu.“, zaključio je Knežević.

Projekt se planira provoditi u suradnji s gradskim tvrtkama Tehnostan d.o.o. i VURA d.o.o. te s Islandskim partnerom tvrtka - EFLA Consulting Engineers.

Projektom istraživanja i eksploatacije geotermalne vode želi se stvoriti tehnološka osnova za primjenu obnovljivih izvora energije u grijanju grada Vukovara i s njim povezanih naselja na taj način da se toplina vode crpljene iz geotermalnog vodonosnika koristi za zagrijavanje optočne vode u postojećem sustavu gradskog grijanja, a prije ponovnog utiskivanja u geotermalni vodonosnik se preostala korisna toplina iskoristi za zagrijavanje staklenika.

Planirano je i kombinirano korištenje solarne energije postavljanjem fotonaponskih panela na prostor oko eksploatacijskih i utisnih bušotina te na krovove objekata u kojima će biti smještena oprema za geotermalni sustav.