Gradsko vijeće

Sjednica je započela aktualnim satom gradonačelnika.

 7. srpnja 2022. (četvrtak), s početkom u 9.00 sati.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara započela je aktualnim satom.

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara, 7. lipnja 2022., s početkom u 9.00 sati.

Sjednica je započela aktualnim satom gradonačelnika.

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara održati će se 29. travnja 2022. s početkom u 9.00 sati.

Od 10 strateških projekata Vukovarsko-srijemske županije niti jedan nije s područja Vukovara.

Tema: Strateški projekti Vukovarsko-srijemske županije.

Sjednica je započela aktualnim satom gradonačelnika.

6. sjednica Gradskog vijeća održati će se 14. ožujka 2022. godine.