Propusnice izdaje Stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije

Odluka o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Repubici Hrvatskoj