Ispis
Kategorija: Obrazovanje

Dana 6.11.2017. u Gradskom muzeju Vukovar održan je nastavni sat povijesti umjetnosti sa učenicima 2. razreda Gimnazije Vukovar, matematički smjer koji su došli sa nastavnicom Ljiljanom Ajduković. U muzeju ih je dočekala muzejska pedagoginja Ivana Nadovski, prof.