U sklopu programskog ciklusa „Kulturni četvrtak u Gradskoj knjižnici Vukovar“ u četvrtak 9. rujna 2021. godine s početkom u 18 sati pozivamo vas na predstavljanje pod nazivom „Vukovarski zbornik - glasilo Ogranka Matice hrvatske u Vukovaru“.

Povodom 15 godina izlaženja Vukovarskog zbornika govorit će urednici Milan Paun i Ivan Hubalek.