Ostale vijesti

Udruga Mađara grada Vukovara održala je tradicionalni 14. Mađarski bal.

Scenariji virtualne stvarnosti - edukativna radionica u povodu obilježavanja DSI 2024

KONCERTNI CIKLUS ELTZ

Vikend pun medalja za Šahovski klub Codeasy Vukovar

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz programske skupine Kultura, programskog područja Programi udruga civilnog društva - Potpora aktivnostima, projektima i programima koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju, povećavaju učinkovitost i sposobnost udruga za preuzimanje veće uloge i odgovornosti kojima se zadovoljavaju potrebe korisnika i potrebe grada Vukovara kao zajednice u cjelini...

Susret vukovarskih udruga s britanskim veleposlanstvom

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje III. Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Radionica za djecu i mlade „Opreza nikad dosta“

Grad Vukovar objavljuje Prvi izmijenjeni Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa sufinanciranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2024. godini iz Proračuna Grada Vukovara.

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz programske skupine Tehnička kultura, usmjerenih na rad u području promicanja tehničke kulture koji potiču održivost neprofitnog sektora i povezivanje različitih dionika,...