Ispis
Kategorija: Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika

 

Muzealci Gradskog muzeja Vukovar  uručili su gradonačelniku Vukovara Ivanu Penavi katalog zbirke Muzej Vukovara u progonstvu, donacije likovnih umjetnika, ustanova i pojedinaca. Uz računalno izdanje, ovaj kataloga predstavlja završnu fazu dugogodišnjih napora u kojima je Gradski muzej predstavljao muzejske zbirke u obnovljenom dvorcu Eltz: prvo stalni postav zavičajnih zbirke u siječnju 2014. godine u zgradi Velikog dvora te stalni postav Zbirke Bauer u zasebnoj zgradi kompleksa dvorca Eltz u siječnju 2017. godine. Katalog  tiskan u dvojezičnom izdanju na hrvatskom i engleskom jeziku na 550 stranica predstavlja sve donatore te donosi povijest nastajanja zbirke, početak Domovinskog rata, razaranje dvorca Eltz i Gradskog muzeja Vukovar, život u progonstvu, povratak i obnovu.

Ideja osnivanja Zbirke nastala je 1992. koju je svojim donacijama inicirao mr. sc  Božo Biškupić, kojemu su se pridružili hrvatski i europski umjetnici kao i mnogobrojne ustanove i pojedinci. Zbirka je nastala u vrijeme dok je Gradski muzej Vukovar djelovao u progonstvu u  prostorima Muzeja Mimara u Zagrebu za vrijeme okupacije Vukovara. Zbirka obuhvaća preko 1400 djela hrvatskih i europskih umjetnika koji su darivanjem jednog umjetničkog djela stvorili zbirku simboličnog značenja i predstavlja početka kulturne obnove grada Vukovara i Gradskog muzeja Vukovar nakon ratnih razaranja u Domovinskom ratu. Sve do povratka Muzeja na svoju domicilnu adresu 27. svibnja 1998. godine, Zbirka je predstavljena u muzejima i galerijama diljem Hrvatske te naposljetku i u razrušenom dvorcu Eltz kada je 27. svibnja 2018. godine  otvoren Stalni postav Zbirke, točno na dvadesetu godišnjicu obilježavanja povratka Gradskog muzeja Vukovar na svoju domicilnu adresu u srušeni Dvorac Eltz.

Katalog je predstavljen javnosti u zagrebačkom muzeju Suvremene umjetnosti 5. lipnja 2020. u prisutnosti mnogih umjetnika i donatora, a promovirali su ga mr. sc. Božo Biškupić, autor ideje donacija likovnih djela za Vukovar i dr.sc Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture, Ružica Marić, ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar i dr.sc. Goran Zlodi, urednik mrežnog kataloga. Na taj način ova jedinstvena zbirka postala je dostupna široj hrvatskoj i europskoj javnosti što ujedno može biti i poticaj za nove donacije.

U razgovoru s Gradonačelnikom dotaknute su i druge teme koje se odnose na razvojne projekte Gradskog muzeja Vukovar koje obuhvaćaju uređenje perivoja dvorca Eltz sa šetnicama, parkom skulptura, uređenjem muzejskog kafića, multimedijalne dvorane, vidikovca i podzemne garaže. Također se govorilo o nastavku priprema za veliku izložbu o umjetničkoj baštini obitelji Eltz te manjim projektima koji će biti realizirani u suradnji s Gradom Vukovarom, a usmjereni su na prezentaciju povijesnih i kulturnih vrijednosti.