Ispis
Kategorija: Natječaji

ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA: 112-01/20-01/5
URBROJ:2196/01-7-20-10
Vukovar, 13. svibnja 2020.
OBAVIJEST
kandidatima prijavljenim na Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent-komunalni redar

I.
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent – komunalni redar, KLASA: 112-01/20-01/5, URBROJ: 2196/01-7-20-1, objavljenog 04. ožujka 2020. godine u Narodnim novinama i na službenoj Internet stranici Grada Vukovara, da će se pisano i usmeno testiranje obaviti 19. svibnja 2020. godine sa početkom u 7:30 sati u gradskoj vijećnici Grada Vukovara, na adresi Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.


II.

Ova Obavijest objavljuje se na službenoj internet stranici Grada Vukovara.Predsjednica povjerenstva
Ljiljana Nenadović