Natječaji

Ministarstvo poljoprivrede provodi izvanredne mjere pomoći poljoprivrednicima uslijed pandemije COVID-19 kako bi se ublažili problemi likvidnostis kojima se susreću poljoprivrednici te mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave preradom, plasiranjem na tržište i razvojem poljoprivrednih proizvoda.

Na temelju članka 47. stavak 3. točke 2. („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj: 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 7/19-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20), članka 9. stavka 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 11/18 i 03/19 ), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2020./2021.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, objavljuje Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto - Viši stručni suradnik za obrtništvo

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera, 5. prosinca, Volonterski centar Vukovar objavljuje NATJEČAJ ZA DODJELU VOLONTERSKE NAGRADE ZA 2020. pod sloganom "Gradimo svoju zajednicu!".

Nakon testiranja koje je održano dana 22. listopada 2020. godine i intervjua koji je proveden istoga dana, provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojega Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Grad Vukovar, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom, na radno mjesto viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje na neodređeno vrijeme...

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08,61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, na radna mjesta viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/ica) i viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje na određeno vrijeme (1 izvršitelj/ica), objavljen u „Narodnim novinama br. 105/20 dana 25. rujna 2020. godine i na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr, objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje i intervju)

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Odluku o odabiru kandidatkinja / 55 radnica na određeno vrijeme od 12 mjeseci, na radno mjesto: Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u projektu "Pokloni mi osmijeh - II

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara

jedan (1) izvršitelj za rad na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2021. godine

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto referenta – poljoprivrednog redara,  na neodređeno vrijeme, u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj: 100/20 dana  9. rujna 2020. godine i na službenim web-stranicama Grada Vukovara: www.vukovar.hr, objavljuje Rang listu kandidata