Ispis
Kategorija: Natječaji

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vukovara, KLASA: 320-01/22-01/3, URBROJ: 2196-1-01-22-3 od 14. ožujka 2021. godine, Gradsko vijeće Grada Vukovara, objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vukovara.
Predmet javnog natječaja je zakup dijela poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vukovara, na području katastarskih općina Vukovar, Borovo naselje, Sotin i Lipovača, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Vukovar predviđeno za zakup ili za povrat.
Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja za zakup daju se u zakup javnim natječajem na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, a površine koje su Programom raspolaganja predviđene za povrat daju se u zakup javnim natječajem na rok od 5 godina s mogućnošću produljenja, odnosno pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu.
Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom „NE OTVARAJ - Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države“, na adresu: Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Vukovara.
Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda, a o točnom vremenu i mjestu javnog otvaranja ponuda, sudionici natječaja biti će obaviješteni javnom objavom na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr.

Javni natječaj je otvoren od 16. ožujka do 15. travnja 2022. godine.

Ovdje možete preuzeti natječaj i natječajnu dokumentaciju:

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

OSTALI DOKUMENTI: