Ispis
Kategorija: Natječaji

Na temelju članaka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine", broj 125/11., 64/15. i 112/18.) i članka 14. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja poslovnih prostora i usluga Poslovno-inovacijskog centra ,,BIC Vukovar“, KLASA:011-01/19-01/14, URBROJ:2196/01-02-19-6, od 22. studenoga 2019. godine, Vukovarska gospodarska zona d.o.o. objavljuje

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnih prostora u

Poduzetničkom inkubatoru i Centru inovativnog poduzetništva

Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar)

 

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet Natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar) na adresi Vukovar, Gospodarska zona 15, sljedećih oznaka, površine i namjene:

OZNAKA PROSTORA

POVRŠINA (m2)

NAMJENA PROSTORA

Lokal br. 2

56,55

PODUZETNIČKI INKUBATOR

VUKOVAR

Djelatnost iz područja visoke tehnologije, elektronike, informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), zelenih tehnologija i održivog razvoja, usluge u području arhitekture, dizajna, različitih oblika medijske komunikacije, promidžbe, izdavaštva, kreativne industrije, digitalne grafike, multimedije i sl., proizvodnja koja ne generira štetne utjecaje, pakiranje proizvoda i ostale uslužne djelatnosti

 

Lokal br. 4

56,55

Lokal br. 9

69,48

 

PP 13

 

36,31

CENTAR INOVATIVNOG PODUZETNIŠTVA

Djelatnost iz područja visoke tehnologije, elektronike, informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), zelenih tehnologija i održivog razvoja, kreativne usluge u području arhitekture, dizajna, različitih oblika medijske komunikacije, promidžbe, izdavaštva, kreativne industrije, digitalne grafike, multimedije i ostale uslužne djelatnosti vezane za proizvodnju

 

PP 18

 

36,19

 

PP 20

 

38,62

       

II. OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA

PODUZETNIČKI INKUBATOR VUKOVAR – pravo na korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora imaju poduzetnici koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

Iznimno, u Poduzetnički inkubator može biti primljena udruga čija djelatnost je usmjerena ma razvoj gospodarstva (gospodarsko interesno udruženje, klaster i slično).
Iznimno, a u cilju racionalnog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora, zahtjev poduzetnika koji ne zadovoljava uvjete iz ovog Natječaja
može se prihvatiti ukoliko Poduzetnički inkubator raspolaže slobodnim prostorom za koji poduzetnici nisu iskazali interes u redovnom postupku prijema.
Odluku o prijemu donosi Provoditelj programa.
Iznimno više korisnika može dijeliti zajednički prostor u slučaju da svi zadovolje uvjete za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora. Na Natječaj podnose zajedničku prijavu.
U slučaju da njihova prijava bude prihvaćena, sa svakim poduzetnikom zaključiti će se Ugovor.
U slučaju da poduzetnik koji zadovoljava uvjete za ulazak u Poduzetnički inkubator podnese zahtjev za konkretni poslovni prostor, unatoč tome što isti površinom premašuje njegove potrebe, s istim se može zaključiti Ugovor, međutim, ukoliko se tijekom korištenja tog prostora prijavi poduzetnik koji zadovoljava uvjete i koji je zainteresiran za dijeljenje tog poslovnog prostora s postojećim korisnikom, zainteresiranom poduzetniku se može dopustiti dijeljenje poslovnog prostora, te će se s njim zaključiti Ugovor, a s postojećim korisnikom će se zaključiti dodatak Ugovoru kojim će se modificirati uvjeti korištenja poslovnog prostora u budućem razdoblju.

 

CENTAR INOVATIVNOG PODUZETNIŠTVA - Pravo na podnošenje ponudu za zakup poslovnih prostora imaju poduzetnici koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

Poslovni prostor u Centru inovativnog poduzetništva se može dodijeliti i poduzetniku iz Proizvodnog centra, poduzetniku početniku - inovatoru koji iz objektivnih razloga ne može biti smješten u Poduzetničkom inkubatoru Vukovar, odnosno poduzetniku s potencijalom rasta.

Iznimno, a u cilju racionalnog korištenja poslovnih prostora, slobodni poslovni prostori u Centru inovativnog poduzetništva se mogu dati u zakup i poduzetnicima koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima, po tržišnoj cijeni na rok do jedne (1) godine uz mogućnost daljnjeg višekratnog produženja ugovornog odnosa na isti rok.

III.  ZAKUPNINA I NAKNADE

PODUZETNIČKI INKUBATOR VUKOVAR - zakupnina iznosi 12 kn/m2 mjesečno.

CENTAR INOVATIVNOG PODUZETNIŠTVA – poslovni prostori daju se u zakup na neodređeno vrijeme.

PODUZETNIČKI INKUBATOR VUKOVAR

Godina

% subvencije

Zakupnina

1.godina-prvih  6 mjeseci

100 %

0,00 kn/m2

1.godina-drugih 6 mjeseci

75 %

3,00 kn/m2

2. godina

50 %

6,00 kn/m2

3. godina

25 %

9,00 kn/m2

 

                                   CENTAR INOVATIVNOG PODUZETNIŠTVA

Godina

% subvencije

Zakupnina

1.godina-prvih  6 mjeseci

100 %

 0,00 kn/m2

1.godina-drugih 6 mjeseci

75 %

 6,00 kn/m2

2. godina

50 %

12,00 kn/m2

3. godina

25 %

18,00 kn/m2

 

IV.   NAČIN PODNOŠENJA PONUDE

 

V.  SADRŽAJ PONUDE

PODUZETNIČKI INKUBATOR VUKOVAR

 1. Registrirani poslovni subjekt:
 2. popunjen zahtjev za prijem u Poduzetnički inkubator (na propisanom obrascu),
 3. dokaz o registraciji (izvod/rješenje iz odgovarajućeg registra)
 4. skraćeni poslovni plan (na propisanom obrascu)
 5. izjavu da ukoliko njegova ponuda za zakup bude prihvaćena, da će u rokovima iskazanim u ponudi za zakup započeti s obavljanjem djelatnosti i provesti nova zapošljavanja (na propisanom obrascu)
 6. potvrda Porezne uprave o nepostojanju nepodmirenih dospjelih poreznih obveza ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i da se podnositelj prijave pridržava rokova plaćanja(ne stariju od 30 dana)
 7. potvrda Grada Vukovara o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i da se podnositelj prijave pridržava rokova plaćanja (ne stariju od 30 dana)
 8. dokaz o broju zaposlenih (izdaje HZMO, ne starija od 30 dana)
 9. dokaze kojim se dokazuje broj zaposlenih na području Grada Vukovara ( JOPPD obrazac, ne stariji od 30 dana)
 10. BON- 2 (ne stariji od 30 dana)
 11. izjava o korištenim potporama male vrijednosti za prijavitelja i pojedinačno za svako povezano poduzeće koje čini jednog poduzetnika, ovjerene pečatom i potpisane od strane ovlaštenje osobe za zastupanje.
 1. Poduzetnik početnik koji još nije obavio registraciju:
 2. popunjen zahtjev za prijem u Poduzetnički inkubator (na propisanom obrascu),
 3. skraćeni poslovni plan (na propisanom obrascu)
 4. potvrda porezne uprave o nepostojanju nepodmirenih dospjelih poreznih obveza ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i da se podnositelj prijave pridržava rokova plaćanja (ne stariju od 30 dana),
 5. potvrda Grada Vukovara o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i da se podnositelj prijave pridržava rokova plaćanja (ne starija od 30 dana),
 6. izjavu da će u slučaju prihvaćanja njegovog zahtjeva za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora registrirati poslovnu djelatnost u odgovarajućem registru u roku od jednog (1) mjeseca od primitka Odluke o odobrenju korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora i da će, ukoliko njegov zahtjev za korištenjem poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora bude prihvaćen, u roku od dva (2) mjeseca od primitka Odluke o odobrenju korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora, započeti obavljati djelatnost u prostoru Poduzetničkog inkubatora (na propisanom obrascu).

Vukovarska gospodarska zona d.o.o. može zatražiti i drugu dodatnu dokumentaciju prije donošenja odluke o dodjeli poslovnog prostora u zakup.

CENTAR INOVATIVNOG PODUZETNIŠTVA

Registrirani poslovni subjekt:

 1. popunjena ponuda za zakup poslovnih prostora (na propisanom obrascu)
 2. dokaz o registraciji (izvod/rješenje iz odgovarajućeg registra)
 3. skraćeni poslovni plan (na propisanom obrascu)
 4. potvrda Porezne uprave o nepostojanju nepodmirenih dospjelih poreznih obveza ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i da se podnositelj prijave pridržava rokova plaćanja (ne stariju od 30 dana)
 5. potvrda Grada Vukovara o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i da se podnositelj prijave pridržava rokova plaćanja (ne stariju od 30 dana)
 6. izjava o korištenim potporama male vrijednosti za prijavitelja i pojedinačno za svako povezano poduzeće koje čini jednog poduzetnika, ovjerene pečatom i potpisane od strane ovlaštenje osobe za zastupanje
 7. izjavu da ukoliko njegova ponuda za zakup bude prihvaćena, da će u rokovima iskazanim u ponudi za zakup započeti s obavljanjem djelatnosti i provesti nova zapošljavanja (na propisanom obrascu)
 8. dokaz o broju zaposlenih (izdaje HZMO, ne starija od 30 dana)
 9. dokaze kojim se dokazuje broj zaposlenih na području Grada Vukovara (JOPPD obrazac, ne stariji od 30 dana)
 10. BON- 2 (ne stariji od 30 dana)

Vukovarska gospodarska zona d.o.o. može zatražiti i drugu dodatnu dokumentaciju prije donošenja odluke o dodjeli poslovnog prostora u zakup.

VI.  DONOŠENJE I OBJAVA ODLUKE TE SKLAPANJE UGOVORA

 

VII.  PRESTANAK ZAKUPA

 

VIII.   ZAVRŠNE ODREDBE

IX.  KONTAKT

Informacije o Natječaju te dogovor oko razgledavanja prostora zatražiti na adresi Vukovarska gospodarska zona d.o.o., Gospodarska zona 15, 32000 Vukovar, ili putem kontakata: 098/281-873, 098/99-05-173, 099/467-1779, odnosno adrese elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

 

 

Vukovarska gospodarska zona d.o.o.

Direktor

Davor Foriš, dipl. ing.