Gradonačelnik ima dva zamjenika, koji zamjenjuju gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljaju svoje dužnosti.
Jedan od zamjenika gradonačelnika mora biti iz reda srpske nacionalne manjine.
Ako se na izborima za gradonačelnika ne ostvari pravo nacionalne manjine iz stavka 2. ovog članka, provode se dopunski izbori i gradonačelnik u tom slučaju ima tri zamjenika. (Članak 51.)

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njegovo obavljanje. Zamjenik gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa gradonačelnika. (Članak 52.)

Temeljem osobne odluke gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika dužnost obavljaju profesionalno.

Marijan Pavliček, prof.
Marijan Pavliček, prof.

Ured br. 32 Dr. Franje Tuđmana 1 32000 Vukovar

032/456 506 marijan.pavlicek@vukovar.hr
Ivana Mujkić, mag.oec.
Ivana Mujkić, mag.oec.

Ured br. 33 Dr. Franje Tuđmana 1 32000 Vukovar

032/456 507 ivana.mujkic@vukovar.hr
Srđan Milaković, mag.prava
Srđan Milaković, mag.prava

Ured br. 34 Dr. Franje Tuđmana 1 32000 Vukovar

032/456 509 srdjan.milakovic@vukovar.hr