Služba za unutarnju reviziju Grada Vukovara obavlja poslove vezane uz procjenu sustava unutarnjih kontrola, davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta radi unapređenja poslovanja, ostvarenja poslovnih ciljeva Grada Vukovara i institucija iz nadležnosti Grada Vukovara primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.
Poslovi unutarnje revizije obuhvaćaju:

 • izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, te radnog plana pojedinačne unutarnje revizije;
 • provedbu unutarnje revizije u upravnim tijelima Grada Vukovara i institucijama iz nadležnosti Grada Vukovara, procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija, te obavljanje zadaća i ostvarivanja ciljeva;
 • davanje preporuka radi postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su obuhvaćeni revizijom;
 • upozoravanje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje i za unaprjeđivanje poslovanja;
 • izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama, te godišnjeg izvješća,
 • praćenje provedbe danih preporuka navedenih u izvješću o obavljenoj unutarnjoj reviziji;
 • suradnju s Upravom za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu financija i Državnim uredom za reviziju;
 • obavljanje ostalih poslova sukladno zakonu, drugim propisima i po nalogu gradonačelnika.


Strateški plan Službe za unutarnju reviziju Grada Vukovara za razdoblje 2021.-2023. godine
Izmjene i dopune Strateškog plana Službe za unutarnju reviziju Grada Vukovara za razdoblje 2021.-2023. godine
II. izmjene i dopune Strateškog plana Službe za unutarnju reviziju Grada Vukovara za razdoblje 2021.-2023. godine
Godišnji plan Službe za unutarnju reviziju Grada Vukovara za 2022. godinu
Godišnji plan Službe za unutarnju reviziju Grada Vukovara za 2023. godinu
Godišnji plan Službe za unutarnju reviziju Grada Vukovara za 2024. godinu
Strateški plan Službe za unutarnju reviziju Grada Vukovara za razdoblje 2024.-2026. godine

NIVES GAŽO
stdClass Object
(
  [field15] => NIVES GAŽO
  [field16] => Pročelnica Službe za unutarnju reviziju
  [field17] => Ured br. 28 (II. kat)
  [field18] => (032) 456-541
  [field19] => nives.gazo@vukovar.hr
)

NIVES GAŽO

Pročelnica Službe za unutarnju reviziju

Ured br. 28 (II. kat)

stdClass Object
(
  [field15] => NIVES GAŽO
  [field16] => Pročelnica Službe za unutarnju reviziju
  [field17] => Ured br. 28 (II. kat)
  [field18] => (032) 456-541
  [field19] => nives.gazo@vukovar.hr
)