Služba- vlastiti pogon obavlja komunalnu djelatnost tržnice na malo na Gradskoj tržnici Vukovar.

IGOR ANTOLOVIĆ

Pročelnik Službe - upravitelj vlastitog pogona

Gradska tržnica Vukovar, Olajnica 20, Vukovar

ANITA KAMENJAŠ

Administrativna referentica

Gradska tržnica Vukovar, Olajnica 20, Vukovar