Digitalna pristupačnost je uključiva praksa koja osigurava da i osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Kao jedinica lokalne samouprave Grad Vukovar nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća .

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Grada Vukovara na mrežnom mjestu (sjedištu) https://www.vukovar.hr/

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice su djelomično u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Dodan je i programski dodatak (widget - aktivira se klikom na ikonu u donjem lijevom uglu stranice) s određenim funkcionalnostima radi poboljšanja pristupačnosti.
(Prečaci na tipkovnici: Otvori/zatvori widget [alt+L], Čitač ekrana - Kreni [alt+P], Pauza [alt+E], Stop [alt+S], Povećaj font [alt+O], Smanji font [alt+U], Vrati na zadano [alt+R], Veliki kontrast [alt+H/J/K], Disleksija [alt+Y], Sivi tonovi [alt+G], Povećaj razmak slova [alt+P], Smanji razmak slova [alt+N], Veliki kursor [alt+W])

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog neusklađenosti s nacionalnim zakonodavstvom iz sljedećih razloga:

- slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
- nazivi pojedinih poveznica nisu podcrtani i trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
- prije ispunjavanja obrazaca, korisniku bi treba biti ponuđena uputa za ispunjavanje radi čitača ekrana
- neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
- neke pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc, .xls i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
- pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristučanosti u programskom dodatku (widgetu)
- iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju

Grad Vukovar radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti


Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 31.08.2020.g. primjenom metode samoprocjene koju je proveo Grad Vukovar.

Grad Vukovar će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.


Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Gradu Vukovaru možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahjev možete poslati služenici za informiranje Grada Vukovara, Lidiji Subotić :
- telefonom na broj : +38532 456 504
- elektroničkom poštom : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- poštom na adresu : Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar

Grad Vukovar je dužan na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) obavljaju Inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +3851 4609 041, poštom (Jurišićeva 19, 10 000 Zagreb, Hrvatska) ili putem elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (www.pristupinfo.hr)