Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, ustrojavanje evidencije gradskih nekretnina i svrhovito upravljanje njima i dr.

MARINA VLAJČIĆ

Pročelnica

Ured br. 13. (I. kat)

ŽAKLINA PUL

Voditeljica odsjeka za prostorno uređenje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

Ured br. 14 (I. kat)

SANDRA SUČIĆ

Viša stručna suradnica za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

Ured br. 14 (I. kat)

GORAN BANOV

Viši savjetnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje

Ured br. 14 (I. kat)

DARIJA CIBULA

Viša stručna suradnica za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje

Ured br. 14 (I. kat)

ALEKSANDAR MILOVIĆ

Viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje

Ured br. 14 (I. kat)

LIDIJA NIKŠIĆ

Voditeljica odsjeka za upravljanje gradskom imovinom

Ured br. 15 (I. kat)

GORDANA TORMA

Stručna suradnica za gradsku imovinu

Ured br. 15 (I. kat)

MARTINA PREPUNIĆ

Savjetnica za imovinsko-pravne poslove

Ured br. 15 (I. kat)

NEBOJŠA BAJIĆ

Stručni suradnik za gradsku imovinu

Ured br. 15 (I. kat)