Sjednice gradskog vijeća

Na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara usvojene su sve točke dnevnoga reda.

Sjednica je započela aktualnim satom.

Sjednica je započela aktualnim satom.

Sjednica je započela aktualnim satom gradonačelnika.

Izglasano je 13 točaka predloženog dnevnog reda.

Tema 20. sjednice Gradskog vijeća bila je izgradnja vukovarske obilaznice.

Gradonačelnik Penava: Raspisat ćemo natječaj za sufinanciranje rada dežurne ljekarne!

Održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara.

Sjednica je započela aktualnim satom.