Upravni odjel za opće poslove obavlja pravne i savjetodavne poslove, poslove vezane za službeničke odnose, poslove pisarnice te informatičke poslove, obavlja pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u vezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i njegovih radnih i savjetodavnih tijela, mjesnih odbora, poslove civilne zaštite, pomoćno-tehničke poslove i opće poslove za potrebe upravnih tijela.

SANJA TOKIĆ

Pročelnica upravnog odjela - povjerljiva osoba i osoba za nepravilnosti

3. kat, ured broj 31

DEJAN MANOJLOVIĆ

Viši savjetnik za informatiku

Prizemlje, ured broj 4

MIROSLAV ŠLAFHAUZER

Stručni suradnik za informatiku

Prizemlje, ured broj 4

KREŠIMIR ČULO

Referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu zaštitu

2. kat, ured broj 22

ANITA SESVEČAN

Referentica za opće i kadrovske poslove i službenica za zaštitu osobnih podataka

2. kat, ured broj 22

SENKA MILETA

Referentica za uredsko poslovanje i arhivu

1. kat, ured broj 16

BILJANA SUMAN

Administrativna tajnica za uredsko poslovanje

1. kat, ured broj 16

MARINA MILINOVIĆ

Administrativna tajnica za uredsko poslovanje

Prizemlje, ured broj 1