Sjednice gradskog vijeća

 Na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 28. prosinca 2015., izglasano je i usvojeno 8 akata.

 

Na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 23. studenoga 2015., izglasano je i usvojeno 7 akata.

 

Na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 29. listopada 2015., izglasano je i usvojeno 5 akata.

Na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 17. kolovoza 2015., izglasano je i usvojeno 15 akata.

Na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 29. lipnja 2015., izglasano je i usvojeno 9 akata.

Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 29. svibnja 2015., izglasano je i usvojeno 10 akata.

Na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 23. travnja 2015., izglasano je i usvojeno 7 akata.

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 30. siječnja 2015., izglasano je i usvojeno 10 akata.

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 5. prosinca 2014., izglasano je i usvojeno akata.

Na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 12. studenoga 2014., izglasano je i usvojeno 6 akata.