Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 28. rujna 2016. (srijeda), sa početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća, održane 29. kolovoza 2016. i 27. sjednice Gradskog vijeća, održane 9. rujna 2016.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D

 

 1. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju Tehnostana d.o.o., Vukovar za 2015. godinu
  (Izvjestitelji: K. Raguž i K. Lovreščak)
 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju Komunalca d.o.o., Vukovar za 2015. godinu
  (Izvjestitelji: K. Raguž i I. Štrangarević)
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju Vodovoda grada Vukovara d.o.o., Vukovar za 2015. godinu
  (Izvjestitelji: K. Raguž i M. Zebec)
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju Hrvatskog radija Vukovar d.o.o., Vukovar za 2015. godinu
  (Izvjestitelji: K. Raguž i M. Đermadi)
 5. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju Razvojne agencije Vukovar d.o.o., Vukovar za 2015. godinu
  (Izvjestitelji: K. Raguž i D. Foriš)
 6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju Vukovarske gospodarske zone d.o.o., Vukovar za 2015. godinu
  (Izvjestitelji: K. Raguž i J. Ivančić)
 7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za korištenje imena Grada u nazivu vaterpolo kluba
  (Izvjestitelji: K. Raguž i S. Tokić)
 8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za korištenje imena Grada u nazivu Plivačkog kluba Vukovar
  (Izvjestitelji: K. Raguž i S. Tokić)
 9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za korištenje imena Grada u nazivu Udruge kineziologa grada Vukovara
  (Izvjestitelji: K. Raguž i S. Tokić)
 10. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.