Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 6. studenoga 2012. (utorak), sa početkom u 10.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje:

a. Rješenja o razrješenju Mirka Čavare, predstavnika Grada Vukovara u Skupštini trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Vukovar

(Izvjestitelji: P. Augustinov i Z. Dedić)

b. Rješenja o imenovanju Vinka Eraka za predstavnika Grada Vukovara u Skupštinu trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Vukovar

(Izvjestitelji: P. Augustinov i Z. Dedić)

c. Rješenja o razrješenju predstavnika Grada Vukovara u Skupštini trgovačkog društva Komunalac d.o.o.Vukovar

(Izvjestitelj: P. Augustinov)

d. Rješenja o razrješenju predstavnika Grada Vukovara u Skupštini trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar

(Izvjestitelj: P. Augustinov)

e. Rješenja o razrješenju predstavnika Grada Vukovara u Skupštini trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. Vukovar

(Izvjestitelj: P. Augustinov)

f. Rješenja o razrješenju predstavnika Grada Vukovara u Skupštini trgovačkog društva Vukovarska razvojna agencija d.o.o. Vukovar

(Izvjestitelj: P. Augustinov)

g. Rješenja o razrješenju predstavnika Grada Vukovara u Skupštini trgovačkog društva Hrvatski radio Vukovar d.o.o. Vukovar

(Izvjestitelj: P. Augustinov)

h. Rješenja o imenovanju predstavnika Grada Vukovara u Skupštini trgovačkog društva Komunalac d.o.o.Vukovar

(Izvjestitelj: P. Augustinov)

i. Rješenja o imenovanju predstavnika Grada Vukovara u Skupštini trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. Vukovar

(Izvjestitelj: P. Augustinov)

j. Rješenja o imenovanju predstavnika Grada Vukovara u Skupštini trgovačkog društva Vukovarska razvojna agencija d.o.o. Vukovar

(Izvjestitelj: P. Augustinov)

k. Rješenja o imenovanju predstavnika Grada Vukovara u Skupštini trgovačkog društva Hrvatski radio Vukovar d.o.o. Vukovar

(Izvjestitelj: P. Augustinov)

l. Rješenja o imenovanju predstavnika Grada Vukovara u Skupštinu trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar

(Izvjestitelj: P. Augustinov)

2. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Džanak