Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 29. listopada 2015. (četvrtak), sa početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća, održane 10. rujna 2015.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći


D N E V N I   R E D

 

1. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene o ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za grad Vukovar
(Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šekuljica)
2. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u gradu Vukovaru
(Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šekuljica)
3. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
(Izvjestitelji: K. Raguž i M. Grubišić)
4. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Vukovara (Izvjestitelji: N. Mažar i A. Živanović)
5. Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstva za redovno godišnje financiranje Srpske narodne stranke – SNS
(Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šašić)
6. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.