Održana je 5. sjednica Gradskoga vijeća Grada Vukovara, a dnevni je red sadržavao 16 točaka kojima je prethodio aktualni sat gradonačelnika na kojemu je pitanje gradonačelniku postavilo šestero vijećnika.
Vijećnik Darko Buljan (SDP) komentirao je Božićni sajam u Vukovaru te mali broj kućica i štandova s neatraktivnom ponudom. Drži kako je problem u visokoj cijeni najma štandova.
Gradonačelnik Penava odgovorio je kako je ove godine osiguran veći broj kućica nego što je bio slučaj prethodnih godina, a kada je riječ o posjećenosti vukovarskog Božićnog sajma, ne želi se zamarati brojkama niti se želi osvrtati na dežurne pesimiste u Vukovaru.
Drugo pitanje vijećnika Buljana odnosilo se na izjave švedskog investitora Darka Pervana koji je navodno rekao kako u Ogulinu ima bolju suradnju s gradskom upravom nego li u Vukovaru.
Gradonačelnik Penava još je jednom naglasio kako su svi za Darka Pervana i općenito projekt dovođenja drvne industrije u Vukovaru doznali preko njega i njegovih suradnika te se na tome projektu još uvijek intenzivno radi. Ovom je prilikom vijećnika Buljana podsjetio da bivšoj gradskoj vlasti projekt dovođenja drvoprerađivača u Vukovar, kao i brojni drugi projekti nisu ni pali napamet bez obzira na činjenicu što su tada na čelu resornog ministarstva imali čovjeka iz svojih redova. Objasnio je kako navodnu izjavu Darka Pervana koju su prenijeli neki hrvatski mediji nije dao Pervan, nego njegov prokurist u Hrvatskoj te da je gospodin Pervan spreman ispričati se za to.
Vijećnik Goran Bošnjak (SDP) upitao je za izgradnju parkirališta na Olajnici prema Ulici 204. vukovarske brigade.
Gradonačelnik se složio kako je uistinu riječ o prisutnoj problematici, no kako će nastojati ovaj problem riješiti tijekom sljedeće godine.
Vijećnica Mirjana Semenić Rutko (BM365) izrazila je brigu zbog nedovoljnog broja asistenata u nastavi u ustanovama školske dobi. Gradonačelnik Penava i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Ana Kustura objasnili su kako je zabilježen znatan porast broja djece i u vrtićkoj i u školskoj dobi kojima su potrebi asistenti u nastavi, no kako Grad Vukovar čini sve što može po pitanju osiguravanja broja asistenata u suradnji s različitim udrugama.
Vijećnik Pavao Josić (Živi zid) naveo je kako je gradonačelnik Penava podigao tužbu protiv njega, sukobio se s njime preko medija te ga prijavio DORH-u. Ovakav je odnos doživio kao maltretiranje.
Gradonačelnik Penava odgovorio je kako ga nikada u osobnome kontaktu nije uvrijedio, a da je zakonskim mjerama pribjegao tek kada je o njemu i njegovim suradnicima u predizbornoj kampanji počeo iznositi neistine te se morao zaštiti.
Vijećnik Aleksandar Pribičević (DSS) upitao je postoji li načina da se obitelji hrvatskih branitelja, koje imaju prioritet prilikom dodjele stanova, stave na drugu paralelnu listu, kako bi i drugi građani ostvarili pravo na dodjelu stana. Vijećnik je naglasio kako ovim pitanjem nikako nije želio aludirati na obezvrjeđivanje hrvatskih branitelja, nego samo apelirati na traženje rješenja za građane koji nemaju status hrvatskih branitelja a koji također pokušavaju riješiti svoje stambeno pitanje.
Gradonačelnik Penava odgovorio je kako je ove godine dodijeljeno dvostruko više stanova nego li je bilo proteklih godina te da je ove godine stanove dobilo 70-ak braniteljskih obitelji, pa će samim time već iduće godine njihova potražnja biti znatno manja.
Vijećnika Borislava Nikolića (DSS) zanimalo je kako će se u siječnju i veljači iduće godine financirati udruge koje se jednim dijelom ili u cijelosti financiraju putem gradskog proračuna s obzirom na činjenicu da je proračun za iduću godinu izglasan nešto kasnije nego li je to bio slučaj prethodnih godina.
Pročelnica Kustura objasnila je kako se moraju ispoštovati sve zakonske regulative te će svim udrugama koje primaju sredstva iz gradskoga proračuna ista biti isplaćena retroaktivno.
Svih 16 točaka dnevnog reda 5. sjednice Gradskoga vijeća usvojeno je većinom glasova.