Održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara kojoj je prethodio aktualni sat gradonačelnika na kojemu je 16 vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi i suradnicima.
Vijećnica Kristina Ozdanovac (HDZ) pitala je može li se išta učiniti po pitanju parkiranja stanovnika Olajnice koji na nepropisan način ulaze na parking kod nove Gradske tržnice Vukovar.
Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Dražen Čulig rekao je kako je u tijeku nabava za novo parkiralište pored gradske tržnice jer je utvrđeno da građani prelaze preko zelenih površina kako bi se parkirali na postojećem parkingu. Pročelnik Čulig je napomenuo kako će se postaviti fizičke zapreke, a uslijedit će i financijsko kažnjavanje neodgovornih građana.
Vijećnica Jasmina Jukić (HKS) upitala je može li se nešto učiniti po pitanju dežurnih ljekarni, s obzirom da u Vukovaru ne postoji ni jedna takva koja radi 0-24 sata.
Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava je odgovorio kako je u pitanju problematika na državnoj razini. Svjestan je problema manjeg broja ljekarni, a u dogovoru s vlasnicima i resornim ministarstvom, pokušati će iznaći rješenje za navedenu inicijativu.
Vijećnica Renata Kovačić (HDZ) istaknula je problematiku dječjih igrališta u Borovu naselju, točnije u ulici Hrvatskog zrakoplovstva 41-51. Iako je navedeno igralište nedavno obnovljeno, postoji betonska konstrukcija s metalnim šipkama koja predstavlja potencijalnu opasnost., stoga je pitala može li se ista zamijeniti ili ukloniti Pročelnik Dražen Čulig je rekao kako je navedeno igralište obnovljeno, no uništen je stol za stolni tenis te će se postavit dodatno igralo, koje više neće biti stol za stolni tenis nego igralo za djecu mlađe dobi što će riješiti navedeni problem.
Vijećnica Mirjana Semenić Rutko (BM365) upitala je kako se zna koliko je ulaznica za rukometnu utakmicu PPD Zagreb i RK Borovo prodano s obzirom da ulaznice nisu bile numerirane.
Odgovorio je ravnatelj Javne ustanove za upravljanje Sportskim objektima Vukovar Ivan Szabo rekavši kako je prvotni organizator utakmice trebao biti RK Borovo te da se ista odigravala dva tjedna prije predviđenog termina. Kako je organizacija u zadnji tren ipak pripala SOV-u, greška s numeriranjem ulaznica se nenamjerno potkrala, no ukoliko je potrebno, broj tiskanih ulaznica može dokazati račun tiskare koja je iste izrađivala. Szabo je dodao kako je tiskano 2000 ulaznica od kojih je 500 pripalo RK Borovo za pokrivanje obaveza prema sponzorima, 1500 ulaznica je pušteno u prodaju, a prodano je 1460. Iako prodaja prvotno nije bila predviđena, u događaj se uklopila Humanitarna akcija „Imam herc za Mašu" te je odlučeno kako će se ulaz na utakmicu naplaćivati 20,00 kuna te tako pomoći roditeljima Vukovarke Maše Čuvalo u pokrivanju troškova potrebnih za Mašino liječenje u inozemstvu. Na prodaji ulaznica zarađeno je 29.200,00 kuna što je iznos koji je uplaćen za navedenu humanitarnu svrhu.

Vijećnik David Vlajčić (HDZ) pitao je može li se što konkretno očekivati od sastanka koji je gradonačelnik Penava nedavno održao s predsjednikom Vlade RH.
Gradonačelnik Penava rekao je kako je sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem bio jedan u nizu sastanaka čije su teme programi i projekti koji se provode u Vukovaru, od kojih su neki već realizirani, neki u tijeku, a neki se planiraju. Temeljem tih sastanaka povećan je proračun Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara što je omogućilo kupnju zemljišta Borovskog aerodroma. U pripremi je i realizacija šetnice i obaloutvrtde do Vučedola te šetnice kroz Adicu, od željezničkog mosta do Ulice 204. vukovarske brigade. Gradonačelnik je napomenuo kako ovi projekti svjedoče da je suradnja s Vladom RH izvrsna, a želja je suradnju na takvom nivou imati i s operativnim tijelima koja vodi projekte na području Vukovara.

Vijećnicu Ivanu Radoš (HDZ) zanimala je istinitost tvrdnje da je na čelno mjesto Porezne uprave, Područnog ureda Vukovarsko-srijemske županije postavljen Vukovarac.
Gradonačelnik Penava rekao je kako je navedena tvrdnja istinita te zaključio kako je to plod iznimno dobre suradnje i s Vladom i s ministarstvom, s obzira da čelnika bira i imenuje ministar. To je dokaz da Vukovar ima kvalitetne i obrazovane mlade kadrove. Gradonačelnik je dodao kako su na čelu Lučke uprave i Državnog arhiva isto su Vukovarci te da će se nastaviti boriti za svako radno mjesto u Vukovaru, a pogotovo kada je riječ o rukovodećim pozicijama.

Vijećnik Goran Bošnjak (SDP) postavio je pitanje vezano za Javnu ustanovu Sportski objekti iznoseći pri tome kako je struktura prihoda za JU Sportski objekti u prošloj godini bila takva da je Grad Vukovar izdvajao 2 milijuna kuna proračunskih sredstava za financiranje rada, država također oko 2 milijuna, a sami 1.750.000. Istaknuo je kako je uz sve potencijale potrebno bolje upravljanje Plivalištem i ostalim sportskim objektima jer će, kako smatra, dugoročno biti teško održivi ukoliko teret financiranja u jednome trenutku bude samo na proračunu Grada Vukovara. Gradonačelnik Penava potvrdio je točnost podataka koje je vijećnik iznio, no ustvrdio je kako je potrebno detaljnije ih obrazložiti kako bi se vidjelo da je oko 2 milijuna kuna uloženo za opremanje objekta, teretane, ulaganja u sportsku dvoranu dok je tekući trošak oko 5 milijuna kuna. Gradonačelnik je istaknuo kako je ukupna projekcija troškova iznad svih očekivanja jer se očekivalo da će ona biti puno veća. Vlastiti prihodi gotovo u cijelosti pokrivaju troškove plaća te troškove redovitih održavanja. I ovom je prilikom gradonačelnik izrazio svoje zadovoljstvo te pohvalio i ravnatelja i djelatnike JU Sportski objekti.

Vijećnik Srđan Kolar (SDSS) založio se za problem gospođe Dragice Samardžije koja živi u Ulici Solidarnosti čija je kuća izgrađena legalno, ali svi putovi i prilazi do nje su u blatu. Gradonačelnik Penava zamolio je vijećnike da podatke dostavi nadležnome Upravnome odjelu te da će problem biti riješen najbrže moguće.
Vijećnik Filip Sušac (HKS) upozorio je kako su mještani prigradskog naselja Sotina ostali bez javnog prijevoza vikendom jer je Čazmatrans ukinuo neke međugradske linije Vukovar – Ilok te zamolio za intervenciju po ovome pitanju. Zamjenik gradonačelnika Pavliček pojasnio je kako se ne radi o gradskoj nego županijskoj koncesiji, no najavio skori sastanak s predstavnicima Čazmatransa na kojemu će pokušati iznaći rješenje te osigurati barem jednak broj linija na području Vukovara.
Vijećnicu Vesnu Vujić (SDSS) zanimalo je što se događa s Interkulturalnom školom Dunav kojoj je Grad Vukovar osnivač. Upitala je postoji li interes roditelja i ima li Grad Vukovar nekakvih financijskih obaveza prema školi. Gradonačelnik je pojasnio kako su u projekt uključeni i Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije koji su u pregovorima s norveškom vladom koja projekt financira. Budući da je po tome pitanju došlo do nekih promjena, ostaje vidjeti koji će se stav zauzeti po tom pitanju.
Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Ana Kustura objasnila je da je, kako bi škola mogla početi s radom, povjerenstvo moralo dati svoju suglasnost kako bi djeca mogla krenuti. Povjerenstvo je ustanovilo kako škola ima određene nedostatke koji moraju biti otklonjeni prije upotrebe.
Vijećnik Predrag Mišić (HKS) upitao je kada se planiraju završiti ulice Augustinčićeva i Vatroslava Lisinskog te Trg Matije Gupca na Sajmištu. Gradonačelnik je najavio kako će uskoro upoznati javnost s krajnjim rokovima za svaku ulicu na Sajmištu te da dijeli nezadovoljstvo trenutnim izgledom ulica. U izradi je opsežan program komunalne infrastrukture, dokument koji podrazumijeva oko milijardu kuna za ulaganje u obnovu infrastrukture do 2020. godine. On uključuje i izgradnju vukovarske obilaznice kao i željezničke stanice u samom središtu grada.
Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Dražen Čulig odgovorio je kako će navedene ulice biti gotove krajem travnja.
Vijećnika Darka Buljana (SDP) zanimalo je hoće li se nastaviti s projektom javnih bicikala, a pročelnica Upravnog odjela za kulturu i turizam Marina Sekulić objasnila je kako je sustav javnih bicikala je tijekom zime uklonjen, no da će dolaskom lijepoga vremena ponovno biti uspostavljen. Drugo pitanje postavio je ispred Kluba vijećnika te se ono odnosilo na moguće izdvajanje Općinskog suda u Vukovaru u Vinkovce te što to znači za Vukovar?
Gradonačelnik je odgovorio kako Zakon još nije stupio na snagu te da neće zauzimati stav trebaju li Vinkovci imati svoj Općinski sud jer osnivanje Općinskog suda u Vinkovcima ni na koji način neće ugroziti Općinski sud u Vukovaru.
Borislav Nikolić (DSS) ukazao je na to da je na ulicama poveći broj napuštenih te ga zanima kako će se Grad Vukovar pobrinuti za to?
Gradonačelnik je izrazio nezadovoljstvo novim zakonom o zbrinjavanju pasa i mačaka lutalica jer će donijeti dodatne velike troškove za lokalne zajednice. Usporedio je troškove boravka psa koji će biti preko 30 kuna dnevno, dok jedan obrok za Pučku kuhinju iznosi 16 – 17 kuna. Rekao je kako voli životinje i pse, ali da se to nije smjelo odobriti i da ne može vjerovati da nitko nije reagirao, odnosno da su reakcije stigle, ali prekasno. Kada je riječ o prihvatilištu, stigla je inicijativa da se ide u otkup jedinog postojećega objekta u Vinkovcima, s kojim Grad Vukovar već ima suradnju, ali cijene i troškovi su dugoročno neodrživi. Uz to postoje i još dvije inicijative od kojih se jedna odnosi na veterinarska ustanovu, a upit je poslala i Veterinarska stanica Vukovar koja bi se javila s vlastitim izvorom financiranja.
Vijećnik Robert Rapan (HKS) ukazao je na problem nepreglednog križanja Hermana Gmajera i Bartola Kašića na Mitnici, a pročelnik Čulig odgovorio je kako će službe izaći na teren te detektirati i riješiti problem.
Vijećnik Pavao Josić (Živi zid) upitao je gradonačelnika kakav ima stav oko troškova za plaćanje tretiranja komarca u Vukovaru, za koje je Grad ranije izdvajao od oko 500 do 700 tisuća kuna, a sada od 1.100.000 do 1.200.000 kuna te je li riječ o sukob interesa? Gradonačelnik je odgovorio kako Veteranarska stanica Vukovar koja upošljava 50-ak djelatnika tretira komarce gotovo od povratka u Vukovar, a od prije par godina to radi temeljem zakona o javnoj nabavi.
Predsjednik Gradskoga vijeća Grada Vukovara Tomislav Šota (HDZ) zatražio je da se svim vijećnicima dostave podaci koliko je koji gradski vijećnik dužan. Gradonačelnik je odgovorio kako će, sukladno ovlastima, vidjeti što se može i smije dati od podataka te da se mora konzultirati s pravnom službom.
Po završetku aktualnog sata uslijedilo je 11 točaka dnevnog reda:
1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Vukovara za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017.
(Izvjestitelj: gradonačelnik)
2. Donošenje Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje s Općinom Odžak iz Bosne i Hercegovine
(Izvjestitelji: F. Sušac i gradonačelnik)
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog i biorazgradivog otpada – tvrtke Komunalac d.o.o., na području Grada Vukovara za 2017.
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Štrangarević)
4. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća za 2017. Dječjeg vrtića Vukovar 1
(Izvjestitelji: T. Šota i M. Kulić)
5. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća za 2017. Dječjeg vrtića Vukovar 2
(Izvjestitelji: T. Šota i J. Beljička Karlaš)
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Vukovar 2
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i J. Beljička Karlaš)
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješće o provedbi godišnjeg programa upravljanja sportskim objektima i financijskog izvješća za 2017. Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar"
(Izvjestitelji: T. Šota i I. Szabo)
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar"
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i A. Kustura)
11. Prijedlozi i informacije


Sve navedene točke dnevnog reda usvojene su većinom glasova gradskih vijećnika Grada Vukovara.