Održana je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara kojoj je prethodio aktualni sat gradonačelnika na kojemu je 13 vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi i suradnicima.
Aktualni sat 9. sjednice Gradskoga vijeća Grada Vukovara započeo je informacijom predsjednika Gradskog vijeća Tomislava Šote gradskim vijećnicima o tome kako ga je gradski vijećnik Aleksandar Pribičević priopćenjem obavijestio da se 18. travnja učlanio u SDSS čiji je i prije bio aktivni član. Ovim činom Pribičević prestaje biti članom DSS-a. Šota je rekao kako je registrirana ova promjena, no da će se o svemu priopćenjem morati oglasiti i SDSS.
Vijećnik David Vlajčić (HDZ) zamolio je gradonačelnika Penavu za osvrt na novi zakon o poljoprivrednom zemljištu i kako će se on odraziti na građane Vukovara?
Gradonačelnik Penava odgovorio je kako Vukovar ima drugačiju situaciju u odnosu na neke druge susjedne općine koje se primarno bave poljoprivredom te je podsjetio kako u Vukovaru djeluje tvrtka VUPIK koja je jedna od strateških tvrtki, ali i određeni broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava pa će se u skladu s tim morati načiniti pravednija preraspodjela i ravnoteža.
Vijećnica Kristina Ozdanovac (HDZ) zanimalo je rješavanje pitanja parkirališnih mjesta u gradskoj četvrti Olajnica. Zanimalo ju je planiraju li se i kada radovi na izgradnji nove prometnice s obostranim parkiralištem, a koja bi bila paralelna s rijekom Vukom, a prolazila bi prostorom između stambenih blokova i rijeke Vuke.
Gradonačelnik Penava je podsjetio kako je procedura donošenja građevinsko-urbanističkoga plana dugotrajna te da procedura njegove izmjene nalaže i konzultiranje s građanima.
Građevinsko-urbanistički plan je predvidio prometnicu paralelnu s Vukom i Ulicom 204. vukovarske brigade te uvažava problem nedostatka parkirališnih mjesta. Ovo rješenje znači trajno rješavanje problema parkiranja u ovoj gradskoj četvrti, no organizirat će se sastanak sa stanovnicima Olajnice kako bi dobili njihovo mišljenje na ovu temu.
Vijećnika Radivoja Đurića (HDZ) zanimao je početak tretmana suzbijanja komaraca na području grada. Gradonačelnik Penava je rekao kako se sve odvija sukladno sklopljenim ugovorima, dodajući da je prvi tretman suzbijanja komaraca, a riječ je o larvicidnom tretiranju proveden, dok će adulticidni tretman biti proveden kada stručne službe kažu da je za to došlo vrijeme.
Vijećnicu Renatu Kovačić (HDZ) zanimalo je jesu li roditelji djece vrtićkog uzrasta iskazali interes za uvođenjem druge smjena u dječjim vrtićima u Vukovaru?
Ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar 1 Mirjana Kulić je rekla kako su roditelji oko 50-ero djece za tim iskazali interes i postupak uvođenja druge smjene je već u tijeku. Ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar 2 Jarmila Beljička Karlaš također je potvrdila da su u vrtiću proveli anketu među roditeljima djece i 36 roditelja je iskazalo interes za uvođenjem druge smjene.

Vijećnica Mirjana Semenić Rutko (BM365) se referirala na rad ljekarni u Vukovaru iako to nije u djelokrugu Grada Vukovara. Navela je zakone sukladno kojima je produljenje radnoga vremena ljekarni moguće ukoliko jedinice lokalne samouprave sufinanciraju rad istih te ju je zanimalo postoji li mogućnosti za to?
Gradonačelnik Penava je odgovorio kako se već radi na tome da se ostvari pravo o produljenju radnog vremena ljekarni na području grada Vukovara.
Vijećnika Pavla Josića (Živi zid) zanimalo je hoće li Grad Vukovar odustati od naplate paušala za odvoz komunalnog otpada te hoće li se cijene odvoza smeća naplaćivati po starom načinu koji je jeftiniji za građane. Gradonačelnik Penava je odgovorio kako je riječ o obvezama koje su prihvaćene na razni cijele države komentirajući kako će naplatom paušala biti uveden pravedniji sustav naplate. Istaknuo je kako sve može biti besplatno - od odvoza smeća, rasvjete, vode - ali da bi to dovelo do kolapsa sustava u kojem ne želi te da nije za to dobio mandat. Dodao je još kako se sve radi u skladu s direktivama Europske unije i kako bi Vukovar bio ljepši i uređeniji grad.

Vijećnica Biljana Gaća (SDP) postavila je pitanje vezano za rad Interkulturne škole Dunav. Istaknula je kako je škola osnovana 2016. godine te da je Gradsko vijeće dužno skrbiti o školi kao osnivač. Zanima je zašto nije započeo predškolski odgoj i osnovno-školski program.
Gradonačelnik Penava odgovorio je kako su pokrenuti mehanizmi i imenovan vd ravnatelja, ali da je zastoj zbog onih koji su pokrenuli cijelu stvar, odnosno Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Norveške. Došlo je do određenih promjena u promišljanjima i dogovorima Republike Hrvatske i Norveške kao financijera ovoga projekata. Čeka se dogovor nadležnih ministarstva od kojih dolaze potpuno različita razmišljanja. Gradu Vukovaru nije u interesu da obnovljena zgrada stoji bez funkcije, ali zbog nedovoljne odlučnosti i jasnog plana činjenja nemamo jasnu informaciju od strane ministarstava u kojem smjeru se treba ići.

Vijećnika Darka Buljana (SDP) zanimalo je što je s izgradnjom vukovarske obilaznice? Gradonačelnik Penava je odgovorio kako je to još jedan u nizu projekata koji će bit ostvaren baš kao i mnogi drugi.
Vijećnik Goran Bošnjak (SDP) upitao je zašto nije održan sastanak s mještanima Sotina vezano za priključak za kanalizaciju. Gradonačelnik Penava odgovorio je kako će se s mještanima Sotina održati javna tribina na kojoj će se građane upoznali s cijenom priključka.
Zamjenik gradonačelnika Pavliček napomenuo je kako je u Sotinu dužina priključnih cijevi puno duža nego li u Lipovači zbog udaljenosti obiteljskih kuća do glavne kanalizacijske cijevi te da će građanima biti omogućeno plaćanje u ratama.
Postavio je i pitanje vezano za promet u gradu i izgradnju prometnica. Zanima ga jesu li rokovi navedeni na nedavnoj konferenciji za medije definirani ugovorom ili sada te hoće li se naplaćivati penali u slučajevima kršenja rokova. Gradonačelnik Penava je odgovorio kako će se penali naplaćivati ukoliko dođe do kršenja rokova iz neopravdanih razloga za radove na kojima je investitor Grad Vukovar.
Vijećnik Filip Sušac (HKS) ukazao je na problem stanara višestambene zgrade na Trgu Republike Hrvatske 2 vezano za upravitelja zgrade.
Direktor tvrtke Tehnostan Kristijan Lovrenščak odgovorio je kako postoji mogućnost da odaberu upravitelje zgrade. Suvlasnici sami trebaju donijeti odluku i odaberu upravitelja, no spor se još uvijek nalazi na Općinskom sudu.
Vijećnica Jasmina Jukić (HKS) pohvalila je projekt odlaska djece na tržnicu te upitala hoće li vrtićki jelovnik biti zdraviji?
Ravnateljica DV Vukovar 1 Mirjana Kulić odgovorila je kako djeci daju mogućnost da jednom tjedno odaberu ono što oni žele jesti te da se ne može složiti da jelovnik nije zdrav jer se pridržavaju propisanih normi.
Vijećnik Borislav Nikolić (DSS) upitao je je li Gradsko vijeće iskoristilo sredstva namijenjena istraživanju o posmrtnim ostacima spomen-područja Dudik.
Gradonačelnik Penava odgovorio je kako je nadležno ministarstvo odustalo od sredstava za istragu jer je već o tome napisana brojna literatura te da će se ići u smjeru sanacije spomen- obilježja.

Vijećnica Vesna Vujić (SDSS) napomenula je kako je pomoćno igralište NK Vuteks Sloga u lošem stanju te se pojavljuje smeće, ali i životinje.
Gradonačelnik Penava odgovorio je kako na HNK Vukovar 1991 još nisu počeli radovi, ali da se brine i o NK Sloga. Nažalost zbog problema s projektantom ni projekt izgradnje središnjeg gradskog stadiona još nije ni započeo.


Po završetku aktualnog sata uslijedilo je sedam točaka dnevnog reda:
1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Vučedol"
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Vukovara
3. Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Vukovara za razdoblje od 2017. do 2023.
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području Grada Vukovara
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara za 2018.
6. Donošenje Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Osnovnim školama u Gradu Vukovaru
7. Prijedlozi i informacije


Sve navedene točke dnevnog reda usvojene su većinom glasova gradskih vijećnika Grada Vukovara.