Na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 5. studenoga 2012., izglasano je i usvojeno jedanaest akta i to:

1. Rješenje o razrješenju Mirka Čavare, predstavnika Grada Vukovara u Skupštini trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Vukovar

2. Rješenje o razrješenju predstavnika Grada Vukovara u Skupštini trgovačkog društva Komunalac d.o.o.Vukovar

3. Rješenje o razrješenju predstavnika Grada Vukovara u Skupštini trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar

4. Rješenje o razrješenju predstavnika Grada Vukovara u Skupštini trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. Vukovar

5. Rješenje o razrješenju predstavnika Grada Vukovara u Skupštini trgovačkog društva Vukovarska razvojna agencija d.o.o. Vukovar

6. Rješenje o razrješenju predstavnika Grada Vukovara u Skupštini trgovačkog društva Hrvatski radio Vukovar d.o.o. Vukovar

7. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Vukovara u Skupštini trgovačkog društva Komunalac d.o.o.Vukovar

8. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Vukovara u Skupštini trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. Vukovar

9. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Vukovara u Skupštini trgovačkog društva Vukovarska razvojna agencija d.o.o. Vukovar

10. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Vukovara u Skupštini trgovačkog društva Hrvatski radio Vukovar d.o.o. Vukovar

11. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Vukovara u Skupštinu trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar