Na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 17. kolovoza 2015., izglasano je i usvojeno 15 akata i to:

 1. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara
 2. Statutarna Odluka o ostvarivanju ravnopravne službene uporabe jezika i pisma srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara
 3. Proračun Grada Vukovara za 2016. godinu
 4. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu
 5. Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2016.godinu Dječjeg vrtića Vukovar 1
 6. Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2016. godinu Dječjeg vrtića Vukovar 2
 7. Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2016. godinu Gradske knjižnice Vukovar
 8. Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2016. godinu Gradskog muzeja Vukovar
 9. Odluka o usvajanju plana i programa rada i Financijskog plana za 2016. godinu Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
 10. Odluka o usvajanju plana i programa rada i Financijskog plana za 2016. godinu Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
 11. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 12. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 13. Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2016. godini
 14. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini
 15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.