Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u svezi organiziranja obavljanja komunalnih djelatnosti, prometa, graditeljstva, uređivanja građevinskog zemljišta i zaštite okoliša i dr.

DRAŽEN ČULIG

Pročelnik Upravnog odjela

Ured br. 10 (I. kat)

MAJA MIHAJLOVIĆ

Viša referentica za komunalno gospodarstvo

Ured br. 9 (I. kat)

BRANKO KNEŽEVIĆ

Savjetnik za energetsku učinkovitost

Ured br. 8 (I. kat)

IVAN VEBER

Stručni suradnik za energetsku učinkovitiost

Ured br. 8 (I. kat)

PAULINA ŠEREMET

Stručna suradnica za graditeljstvo

Ured br. 8 (I. kat)

BRUNO PAKTER

Viši referent za graditeljstvo

Ured br. 8 (I. kat)

LJILJANA NENADOVIĆ

Savjetnica za pravna pitanja

Ured br. 28 (II. kat)

NEVEN GENČIĆ

Savjetnik za izgradnju i održavanje - strojarski smjer

Ured br. 7 (I. kat)

DANILO TADIĆ

Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša

Ured br. 7 (I. kat)

ŽELJKA ALADIĆ

Viša stručna suradnica za provedbu EU projekata

Ured br. 7 (I. kat)

MARA OZDANOVAC

Administrativna referentica

Ured br. 7 (I. kat)

MELITA ŠTIMAC

Referentica za komunalno gospodarstvo

Ured br. 11 (I. kat)

SLOBODAN KONČAR

Referent za komunalno gospodarstvo

Ured br. 11 (I. kat)

DOMAGOJ TOGONAL

Viši referent za komunalno gospodarstvo

Ured br. 3 (Prizemlje)

ALEKSANDAR MACUT

Referent - komunalni redar

Ured br. 3 (Prizemlje)

ĐURĐICA VUJIĆ

Referentica -prometni redar

Ured br. 3 (Prizemlje)

MARIO LAMPERT

Referent - komunalni redar

Ured br. 3 (Prizemlje)