PRONI Centar 2009. godine s ciljem unaprijeđenja protoka i kvalitete informacija na lokalnoj razini između različitih dionika uspostavlja Savjetodavni odbor Info centra koji je sastavljen je od predstavnika različitih institucija, ustanova i udruga s područja grada Vukovara. Trenutno, odbor broji šest članova i to ispred: Info Centra za mlade Vukovar, Grada Vukovara, HZZ PU Vukovar, Europskog doma Vukovar te Policijske uprave Vukovara - Policija u zajednici. Savjetodavni odbor je primjer dobre prakse umrežavanja, kojim se pokazuje kako je međusektorska suradnja moguća s ciljem poboljšanja programa, aktivnosti i usluga za mlade. Upravo je na sastanku Savjetodavnog odbora pokrenuta inicijativa za organiziranjem Sajma udruga, ustanova i institucija („VuMi") koji se bave mladima na području grada, s ciljem prezentacije programa, aktivnosti i usluga kojima se mladi mogu koristiti. Od 2014.godine i službeno smo partneri na projektu Info centra za mlade Vukovara koje financira Minstarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.

Na prvom ovogodišnjem sastanku članovi odbora su planirali nadolazeće projektne aktivnosti s posebnim naglaskom na planiranju 9. Dana informiranja mladih VuMi za koji je dogovoren da će se održati 30.5.2017.
U sklopu sastanka članovima odbora PRONI Centar je uručio promocijske štandove kako bi partneri povećali vidljivost svojih informativnih i promotivnih usluga među mladima, te kako bi bili dostupnij mladima izvan svojih ustanova i udruga.