Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru i Autoklub "Polet" Vukovar provode edukativnu akciju Hrvatskog autokluba pod nazivom "KLIK".

Aktivnost se provodi za učenike 3. i 4. razreda srednjih škola, a sadrži predavanja licenciranih predavača HAK-a u svim srednjim školama na području grada Vukovara te demonstraciju edukativnog dijela u zornom prikazu situacija u prevrtanju vozila odnosno sudaru pri brzini od 40km/sat za čiju će prigodu biti postavljeni posebni elementi za demonstraciju.

Ova atraktivna akcija provodi se po prvi put u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Više na video linkovima:
https://www.youtube.com/watch?v=vEllthDZ0k0
https://www.youtube.com/watch?v=i5NJ5ZW_zus