Vijeće za prevenciju podržalo je inicijativu Udruge Vukovarci dobre volje kroz koju su oslikane klupe uz rijeku Vuku u središtu grada Vukovara, a nazočne je posjetio i podravio član Koordinacijskog tima Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru Siniša Mitrović.

Klupe su oslikali nagrađivani učenici likovne sekcije OŠ Dragutina Tadijanovića pod vodstvom profesorice Drenke Mayer, a pridružili su im se članovi Udruge Vukovarci dobre volje i Udruge umjetnika grada Vukovara.

Ova inicijativa i sama aktivnost oslikavanja provedena je u okviru projekta ,,Vidi ,prepoznaj, promjeni i primjeni,, kojeg ove godine provodi udruga Vukovarci dobre volje sa osnovnim školama u našem gradu.

Projekt ukazuje na potrebu djece da nauče pokazati i prepoznati vlastite emocije, a onda i adekvatno reagiraju. Druženje i kreativno izražavanje također su vid pokazivanja emocija, a činjenica da se ovom aktivnosti uljepšao izgled našeg Vukovara daje svemu dodatnu vrijednost.

U provedbi gore navedene aktivnosti kroz Vijeće za prevenciju grada Vukovara surađivali su UO za društvene djelatnosti i UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša.