Vijeće za prevenciju
KLASA: 550-01/19-01/1
URBROJ: 2196/01-02-19-12
Vukovar, 29. ožujka 2019.

Z A P I S N I K

sa prve sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, održane dana 29. ožujka 2019. godine u Javnoj ustanovi Hrvatski dom Vukovar s početkom u 10,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

1. Uvod, pozdrav, predstavljanje sudionika
2. Definiranje prioritetnih problema/područja na kojima će se raditi tijekom 2019. godine
3. Razno

U radu prve sjednice sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju imenovani rješenjem gradonačelnika Vukovara 18. veljače 2019. godine (KLASA:550-01/19-01/1, URBROJ:2196/01-02-19-5):

1. MARIJAN PAVLIČEK, prof., zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara, predsjednik
2. MIRO BRADIĆ, načelnik PP Vukovar, zamjenik predsjednika
3. ZVONIMIR ROGULJA, dip.soc.radnik, ravnatelj CZSS Vukovar, član
4. ZDENKO JUKIĆ (u njegovo ime nazočan Dario Dejanović), zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Vukovar, član
5. SINIŠA MITROVIĆ, Grad Vukovar, član

Odsutnih nije bilo.

Moderatorica prve javne sjednice Sandra Veber, voditeljica Službe prevencije Ravnateljstva policije, pozdravila je nazočne članove Vijeća i goste te ih upoznala s dnevnim redom Sjednice. Dnevni red usvojen je s 5 glasova nazočnih članova Vijeća.

Moderatorica Sandra Veber otvorila je program pitajući nazočne članove Vijeća za obraćanje na temu prevencije ovisnosti.

Predsjednik Vijeća Marijan Pavliček konstatirao je kako smatra da je grad Vukovar siguran grad te kako je u radu Vijeća za prevenciju potrebna potpora medija. Napomenuo je kako smatra da će Vijeće sada biti puno efikasnije s obzirom da ima manje članova i kako će sigurno raditi za dobrobit građana i građanki u Vukovaru.
Moderatorica je zatim prepustila riječ zamjeniku predsjednika Vijeća Miri Bradiću koji je naglasio kako Policijska postaja Vukovar prati stanje sigurnosti i kako je uočen broj smanjenja kaznenih dijela. Naglasio je kako policija kontinuirano pruža pomoć i ne želi biti samo represivni aparat nego se čvrsto posvetiti i prevenciji.

Član Vijeća Zvonimir Rogulja iznio je informacije o radu Centra za socijalnu skrb Vukovar koji radi s najranjivijim skupinama u društvu, naglasio je dobru suradnju s institucijama i ustanovama te kazao kako Vijeće može dobro funkcionirati i biti brzo u donošenju odluka.

Zamjenik člana Vijeća Dario Dejanović naglasio je kako se na vatrogasnu postrojbu može računati kad su u pitanju aktivnosti Vijeća, ali i da oni već provode edukaciju kroz predškolske i školske ustanove.

Član Vijeća Siniša Mitrović istaknuo je kako je vukovarsko Vijeće za prevenciju bilo prepoznato kao jedno od ponajboljih u Hrvatskoj o čemu svjedoče i brojni materijali na službenoj stranici Vijeća. Naglasio je kako će isto tko biti i u budućnosti.

2. točka dnevnog reda - Definiranje prioritetnih problema/područja na kojima će se raditi tijekom 2019. godine

Predsjednik Vijeća Marijan Pavliček najavio je kako će Vijeće svaki mjesec raditi edukativne akcije, posebice zbog razloga preuzimanja osnovnih škola koje su sad pod ingerencijom Grada Vukovara. Ističe kako je rad planiran i na području zaštite gradske imovine s obzirom na štete koje godišnje iznose između 400.000,00kn i 500.000,00kn koje se često događaju na igralištima, autobusnim stajalištima i klupama. Kazao je i kako će Vijeće uspostaviti suradnju s Vijećem za prevenciju iz Zagreba.

Zamjenik predsjednika Vijeća Miro Bradić prezentirao je preventivni program koji sadrži 17 različitih aktivnosti od kojih je već održan koncert u dvorani u B. Naselju na temu prevencije droga. Ističe kako djelatnici postaje redovito obilaze školske ustanove u gradu Vukovaru kako bi preventivno djelovali.

Član Vijeća Zvonimir Rogulja naglašava kako će se aktivno uključiti s prijedlozima, a zamjenik člana Vijeća Dario Dejanović ističe kako podržavaju sve preventivne aktivnosti i poziva mlade na uključivanje u dobrovoljna vatrogasna društva.

Prioritetna područja usvojena su s 5 glasova nazočnih članova Vijeća.

3. točka dnevnog reda - Razno

Moderatorica Sandra Veber otvorila je temu suradnje s Vijećem za prevenciju iz Zagreba pitajući nazočne članove Vijeća za glasovanje o suradnji.

Suradnja s zagrebačkim Vijećem usvojena je s 5 glasova nazočnih članova Vijeća.

Sjednica je zatvorena u 10:45h.

Zapisnik vodio:
Siniša Mitrović, stručni suradnik za razvoj civilnog društva,
rad s mladima i nacionalnim manjinama

PREDSJEDNIK VIJEĆA ZA PREVENCIJU
Marijan Pavliček, prof.
zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara