Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru vrtićima i osnovnim školama poslalo animirani edukacijski film Školarci u prometu.

Predsjednik Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru Marijan Pavliček proslijedio je osnovnim školama u gradu Vukovaru animirani edukacijski film Školarci u prometu kojeg je izradio Savjet za sigurnost prometa na cestama VSŽ.

Animirani edukacijski film Školarci u prometu namijenjen je polaznicima dječjih vrtića i učenicima nižih razreda osnovne škole.

Vjerujemo kako će ovaj edukacijski materijal koristiti našim najmlađim sugrađanima te im pružiti nove korisne informacije.