U sklopu Školskog preventivnog programa na početku nove školske godine, stručni tim Osnovne škole Antuna Bauera Vukovar organizirao je stručna predavanja za roditelje učenika predmetne nastave na temu prevencije nasilja i ovisnosti među učenicima u školi i gradu.

Ravnatelj škole, Joza Mihaljev održao je uvodnu riječ roditeljima učenika 5., 6., 7. i 8. razreda.

Službenici MUP-a informirali su roditelje o svojem djelovanju u slučaju nasilja među učenicima te govorili o ovisnostima kod mladih, a djelatnik Centra za socijalnu skrb Vukovar predstavio je roditeljima svoje područje rada – nasilje među djecom i obiteljsko nasilje.

Prisutnim roditeljima obratio se Siniša Mitrović, viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama te prezentirao Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru i njegov dosadašnji rad.

Predavanja su održana u prostoru škole 14.09.2011.

{gallery}vijesti/2011-09-15/01{/gallery}