Kao što Vam je poznato krajem 2011. godine Vijeće za prevenciju Grada Vukovara pokrenulo je akciju „Čuvajmo naše" koja ima cilj očuvati gradsku imovinu i podignuti razinu ekološke svijesti građana.

Dodatni motiv za intenziviranje ove kampanje je činjenica da je tijekom 2010. godine za saniranje šteta na javnoj imovini potrošeno 628.000 kuna, a za 2011. godinu je za istu svrhu potrošeno 667.000 kuna što znači da iznos štete ima trend vidnog porasta.

U tu svrhu danas su naši vrijedni kontakt policajci Policijske postaje Vukovar započeli s podjelom promotivnih letaka i plakata po osnovnim i srednjim školama u gradu Vukovaru.

{gallery}2012/12/20/05{/gallery}