Teme navedene konferencije su prevencija kriminaliteta, europska iskustva u sigurnosti gradova, nove tehnologije u ostvarivanju sigurnosti gradova i civilno-krizno upravljanje u gradovima.

Konferenciji Sigurnost gradova nazoči i član Koordinacijskog i operativnog tima Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru Siniša Mitrović.