U Gradskoj je vijećnici održana Prezentacija rezultata istraživanja projekta „Organizacije koje brinu" i rasprava o položaju djece i mladih u našem gradu.
Prezentaciji je nazočio i Stručni suradnik za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama Siniša Mitrović, koji je ovom prigodom pozdravio sudionike i poželio im uspješan rad na nastavku projekta.
Projekt „ Organizacije koje brinu" provodi se u okviru programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje dobrog upravljanja i transparentnosti javne uprave u Hrvatskoj". Projekt provodi Udruga roditelja „Korak po korak" u partnerstvu s Gradom Sveti Ivan Zelina, Udrugom mladih Zeline, Centrom mladih Belišće, Proanima.kreativka iz Vukovara i PRONI iz Osijeka. Kao pridruženi partneri na projektu surađuju Grad Belišće, Grad Vukovar, te Udruga gradova.
Projekt je usmjeren na osnaživanje organizacija civilnog društva u praćenju i zagovaranju dobre vladavine u području provedbe politika prema djeci i mladima kroz provedbu istraživanja o pravima djece i otvorenosti javne administracije na lokalnoj razini, edukaciju o izradi transparentnih lokalnih politika, te javnu kampanju osnaživanja građana na uključivanje u izradu lokanih strategija.
Ključne aktivnosti projekta su provedba istraživanja o razini dobre vladavine i provedbe politika prema djeci i mladima na lokalnoj razini, osnaživanje predstavnika lokalne uprave i javne administracije okupljenih kroz Vijeće za prevenciju kroz dvije edukacije te razvoj lokalnih strategija za djecu i mlade – osnaživanje gradova – partnera na projektu, građana i udruga da se uključe u proces izrade Lokalne strategije za djecu i mlade..
Aktivnosti u kojima se očekuje doprinos partnera na projektu su sudjelovanje barem deset predstavnika – Vijeća za prevenciju na dvije edukacije, u Šibeniku i Martinu na Muri o uspostavljanju politika prema djeci i mladima. Na spomenutim edukacijama predstavnici Vijeća za prevenciju bit će osnaženi za izradu Lokalne strategije za djecu i mlade svog grada te će isto tako direktno doprinijeti Nacionalnoj strategiji za prava djece 2014-2020 RH, Programu za mlade 2014/2017 i UN-ovoj Konvenciji o pravima djece i drugim relevantnim politikama koje reguliraju prava djece i mladih. U okviru ovog projekta bitno je napomenuti da udruge nemaju nikakva financijska potraživanja prema gradovima ni u kojoj fazi projekta.