{gallery}2016/02/03/01{/gallery} Kampanja "ŠTO ŠTO TI ŽELIŠ PROMJENITI?",u okviru projekta "Organizacije koje brinu" putem kojeg je organizirano istraživanje potreba djece u svrhu izrade Gradske strategije za djecu završilo je u petak 29.01.

Priliku za produžetak termina istraživanja dobila je Ekonomska škola Vukovar, gdje je istraživanje započelo 01.02. a završiti će u petak 05.02.
Istraživanje je organizirano na dva načina - putem anketnih listića koje su zainteresirani mogli ubaciti u kutije, a koje su bile postavljene na dogovorenim lokacijama te ispunjavanjem online-upitnika.

Putem istraživanja se prikupilo oko 800 prijedloga koji će se u narednom periodu obraditi te će se pri završetku procesa obavjestiti gradonačelnik i sugrađani/ke.

Daljnji plan i nacrt izrade gradske strategije dogovoriti će se u danjem procesu projekta "Organizacije koje brinu", a koji je planiran krajem 3. mjeseca u Sv.Martinu na Muri kada će se održati Okrugli stol sa predstavnicima gradske vlasti, stručnjacima, predstavnicima roditelja te članovima Vijeća za prevenciju.
Kordinator projekta za područje Vukovara-Roberta Rajić.

Više o istraživanju možete pronaći na linku:
http://www.vukovar.hr/e-usluge/ostalo/pozivi/9491-poziv-istrazivanje-potreba-djece