Mjereći stopu nasilnih kaznenih djela, imovinskih kaznenih djela, prometa i zloporabe droga, predstavljena je lista deset najsigurnijih gradova u Hrvatskoj. Prvo je mjesto zauzeo grad Sinj sa stopom od 1,51. Slijedi Petrinja (1,75) te Samobor sa stopom 1,79. Među prvih deset najsigurnijih gradova su i: Požega, Đakovo, Dubrovnik, Sisak, Vukovar, Solin i Split.

Među najsigurnijim gradovima na ljestvicu su u prvih deset 2015. u odnosu na godinu ranije ušli Sisak i Vukovar, koji su u 2014. bili vrlo blizu top deset gradova.

S provalama, krađama i razbojstvima najmanje problema u 2015. imali su stanovnici Požege, Sinja i Dubrovnika, Koprivnice, Vukovara i Đakova.