Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 29. studenog 2016. (utorak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 29. sjednice Gradskog vijeća, održane 31. listopada 2016. i 30. tematske sjednice Gradskog vijeća, održane 7. studenog 2016.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED


1. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu za pedagošku 2015/16. godinu Dječji vrtić Vukovar 1
(Izvjestitelji: K. Raguž i M. Kulić)
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2016/17. godinu Dječji vrtić Vukovar 1
(Izvjestitelji: K. Raguž i M. Kulić)
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu za pedagošku 2015/16. godinu Dječji vrtić Vukovar 2
(Izvjestitelji: K. Raguž i J. Beljička Karlaš)
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2016/17. godinu Dječji vrtić Vukovar 2
(Izvjestitelji: K. Raguž i J. Beljička Karlaš)
5. Donošenje Zaključka o utvrđivanju pročišćenog teksta Odredbi za provedbu i grafičkog dijela u elektroničkom i analognom obliku Urbanističkog plana uređenja „Šire središte grada" (UPU-1)
(Izvjestitelji: K. Raguž i I. Arambašić)
6. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja
(Izvjestitelji: K. Raguž i V. Šibalić)
7. Razmatranje Nalaza iz Izvješća o obavljenoj reviziji Državnog ureda za reviziju za 2015.
(Izvjestitelji: K. Raguž i V. Šibalić)
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statut Gradskog muzeja Vukovar
(Izvjestitelji: K. Raguž i R. Marić)
9. Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za provedbu postupka za povjeravanje komunalnih poslova temeljem pisanog ugovora
(Izvjestitelji: A. Jakumetović)
10. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.