Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 19. siječnja 2017. (četvrtak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 32. sjednice Gradskog vijeća, održane 20. prosinca 2016.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

 

 1. Donošenje Programa financiranja javnih potreba u Gradu Vukovaru za 2017. godinu u područjima socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarnoj djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata i udruga ostalih područja od interesa za Grad Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i A. Živanović)
 2. Donošenje Programa financiranja javnih potreba u sportu Gradu Vukovaru za 2017. godinu
  (Izvjestitelji: T. Šota i A. Živanović)
 3. Donošenje Programa rada i financijskog plana Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara za 2017. godinu
  (Izvjestitelji: T. Šota i K. Ozdanovac)
 4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje u 2017. godini političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: T. Šota i B. Šašić)
 5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za korištenje imena Grada Vukovara u nazivu udruge Sambo klub Vukovar
  (Izvjestitelji: K. Raguž i S. Tokić)
 6. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.